Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Tudnivalók

Üdvözöllek a honlapon!

Ez a Fényes SZKI. nem hivatalos oldala.
          

***

Az oldal összes menüpontja csak regisztrált felhasználók számára látható és elérhető.

A regisztrációt aktíválni kell az
e-mail címedre elküldött linkkel, különben nem fogsz tudni belépni.

Csak a következő formátumú felhasználónév használható:

név + osztály

pl.: GipszJakab9asz

Jó nézelődést!

Bubutu

 

 
Az oldalról


"Írtam neked, talán magamnak,
követve rezdültét a napnak,
hogy megőrizze eleven
emlékünket."
 

 
Fényes Kszki.
 
 
Fényeses fotóalbum
 
Évkönyv
 
 
Érettségi
 
 
Szavazás 2.
Hogy találtál erre az oldalra?

Net-es kereséssel.
Ismerősöm ajánlotta.
Fb-on keresztül.
Földrajz miatt.
Egyéb.
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Emlék

Hamarosan rájössz, hogy ami benned fáj, (...) csupán emlékezés. És mert emlékezés, nem is fáj talán. Mert szép az, hogy mindez volt, és úgy volt, ahogyan emlékezel rá. Jó, hogy van mire emlékezz, ami szép.

(Wass Albert)

 
Szótárak - fordítás

 

morphologic
 
 
 
webforditas.hu ingyenes online fordito és szotar
 
Kapcsolat
 

 

***

Van egy belső tájkép, a lélek földrajza; egész életünkben ennek körvonalait kutatjuk. A szerencsések, akik rátaláltak, megnyugszanak, körülfolyják, mint a víz a követ, és úgy érzik: hazatértek.

***

 
Facebook
 
Iskolánkról
Iskolánkról : Fényes Elek élete és munkássága

Fényes Elek élete és munkássága

Dobaja Krisztina  2005.11.01. 16:59

Iskolánk 1957-ben, születésének 150. évfordulóján vette fel Fényes Elek nevét, aki életét és vagyonát áldozta azért, hogy elõsegítse a magyar statisztika fejlõdését. Életmûvének megismerése, emlékének ápolása iskolai hagyományaink közé tartozik.


Fényes Elek élete és munkássága
1807 - 1876 

 
 

Munkájának eredményével, a statisztikával nap mint nap találkozhatunk:újságokban, rádióban TV-ben, de még akkor is, ha kiszámítjuk iskolánk, osztályunk, vagy akár saját tanulmányi, vagy sportátlagainkat, eredményeinket.
Az út, ami idáig vezetett, hosszú és nehéz volt, és ezen az úton hazánkban Fényes Elek az elsők között indult el.

Ki is volt ő?

"Fényes Elek azon ritka hazafiak egyike, kik életük egyetlen feladatává tűzték ki: ernyedetlen fáradozással munkálkodni a haza javán, annak jó- és balsorsában egyaránt, s kik feladatuk megoldásában nem kímélnek fáradtságot, áldozatot ...",így írt Fényesről egykori kortársa.
Fényes Elek 1807. július 7-én született a Bihar megyei Csokaj községben. Édesatyja, Fényes Antal nem csupán az őseitől örökül kapott latin nyelvű klasszikusokat és törvénykönyveket olvasgatta, hanem házába rendszeresen hozta a posta a magyar nyelvű hírlapokat, és megvásárolta a hazai ismeretterjesztő irodalmi kiadványokat. Ebben a környezetben tanulta meg a gyermek Fényes Elek a könyv tiszteletét, majd szeretetét.

Hat éves volt, amikor atyja a debreceni református kollégiumba adta. 1822-ben Nagyváradon bölcsészetet, majd két év múlva Pozsonyban jogot tanult. Itt került először kapcsolatba a statisztikával. Pozsony más szempontból is jelentős állomás az ifjú Fényes életében. Itt kezdi meg közéleti tevékenységét. Tanúja lehetett a reformkor nyitányát jelentő 1825 - 27.évi országgyűlésnek. Ebben az időben ment végbe egyéniségének és nézeteinek végleges kialakulása is.

Pozsonyban részt vehetett az országgyűlési ellenzék rohamcsapatának, a jurátus ifjúságának utcai és színházi tüntetéseiben, az ellenzék vezéreinek nyilvános ünneplésében, és az udvari párthoz tartozó főuraknak és követeknek adott macskazenében.

Az 1830. évi országgyűlés szónokait már nem a karzatról hallgatta, hanem mint hites ügyvéd - 22 éves korában megszerezte az ügyvédi oklevelet. Az országgyűlési tárgyalásokon személyesen részt nem vevő ellenzéki érzelmű mágnásokat helyettesítve annál az asztalnál ült, amelynél két évvel később Kossuth készíti jegyzeteit az "Országgyűlési Tudósítások" részére. Ekkor döbben rá Fényes, hogy a reformországgyűlés szónokai alapos tárgyi tudás nélkül beszélnek az ország gazdasági, nemzetiségi, vallási és egyéb kérdéseiről. Felhagy a jól jövedelmező ügyvédi pályával, és minden erejét olyan mű létrehozására fordítja, mely reális adatokat szolgáltatna az ország közállapotának megismeréséhez.

Apja 1831-ben a korelajárvány áldozata lett. Fiai az ősi birtokot maguk között fölosztották. Fényes Elek birtokrészének bérbeadásával biztosítani tudja anyagi függetlenségét, tudományos munkájának feltételeit. Mielőtt Fényes Elek munkásságát vizsgálnánk, vessünk egy pillantást a korabeli statisztika jellemzőire.


A statisztika a XVIII.sz. folyamán emelkedett tudományos színvonalra. A fiatal tudományág magyarországi elterjedése a nyugati egyetemekről hazatért tanárok és lelkészek közvetítésével indult meg. A statisztika terjesztéséből részt vállaltak a szépirodalom legjelesebb művelői: Kazinczy, Batsányi és Révay is. A fejlődés elősegítésén még sokan munkálkodtak, de eredményeik elenyészőek maradtak. Ha egész Európára nézve vizsgáljuk a statisztika fejlődését, elmaradásunk még jelentősebb, mert Európában a tőkés gazdálkodás elterjedésével a XVIII-XIX.sz. fordulóján a fejlettebb országokban már létrehozták az állami statisztikai hivatalokat.

Ilyen előzmények után és ilyen feltételek mellett kezdte Fényes Elek statisztikai pályafutását. Első műve 1863-ban jelent meg "Magyarország és a hozzácsatolt tartományok mostani állapotja statisztikai és geográfiai tekintetben" címen. Ez a mű új korszakot nyitott a hazai statisztika fejlődésében. A mű további 3 kötetének megjelenése után az Akadémia 1840-ben nagydíjjal ismerte el Fényes Elek munkásságát. Ennek a könyvének nyomtatásakor családjával együtt Pestre költözött. Műveihez az adatokat személyes kutatómunkával, utazásai során, és széles körű levelezéssel szerezte meg. Munkásságát kortársai nagy elismeréssel fogadták. A tudományos és a politikai életben csakhamar ismertté vált Fényes Elek neve. Az MTA levelező tagjává választotta. 1847-48-ig az Iparegyesület Hetilapját szerkeszti. Kapcsolata a haladó körökkel szoros. Ezt tükrözi, hogy pl. Kossuth Lajos is segít Fényes Eleknek anyagot gyűjteni. Pályájának csúcsára 1848-ban érkezik. Jelentős szerepet vállal a forradalom előkészítéséban. Ekkor írta róla Széchenyi: "Fényes Elek a magyar Marat".
Aktívan részt vesz a "Nemzeti Kör" munkájában, majd megbízzák az Országos Statisztikai Hivatal megszervezésével és vezetésével. Addig állott a hivatal élén, míg a kormány székhelyét át nem tette Debrecenbe. Ezután a forradalmi vésztörvényszék elnöke lett.

Pályája derekán jelenik meg második nagy műve, a háromkötetes "Magyarország statisztikája", amellyel 1843-ban ismét elnyerte az Akadémia nagydíját. Első két nagy műve után kiadta újabb munkáját, a "Statistik des Königsreiches Ungarn"-t, 1844-ben egy terjedelmesebb vitairatot, 1847-ben "Magyarország leírása" c. művét, ebben az évben jelenteti meg a "Magyarország gazdatiszti névtár"-át is. 1848-ban adják ki Komárom megye statisztikáját. Ez tervbe vett nagy munkájának, a "Magyar birodalom statisztikai demográfiai és történeti tekintetben"-nek az I.kötete, mely tökéletes feldolgozásnak mondható, s a népmozgalomról is kimerítő adatokat közöl. Igen munkaigényes feladat volt az 1851-es "Magyarország geográfiai szótára, amelyben minden falu és puszta körülményesen leiratik" elkészítése, amely tartalmazza hazánk összes helységének leírását.

Ezen kívül nagyszámú cikk és gazdag levelezési anyag jellemzi Fényes Elek statisztikai munkásságát, hirdeti tudósi és emberi nagyságát. Emberi magatartását az igazi tudós szerénysége jellemzi. "A Magyarország statisztikája" c. könyvében írja: "Munkám egyébiránt csak próba gyanánt tekintendő, amely lépcsőzetéül szolgáljon egy másiknak jobb és hibátlanabb munka készítésére, s ha csak egy téglát is hordtam a közjó roppant épületéhez, úgy tartom polgári kötelezettségemet szűk körömhöz képest, eléggé teljesítettem".

A szabadságharc leverése után Fényes Elek is bújdosni kényszerült, de tudományos munkáját nem hagyta abba. Ennek köszönhette, hogy 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották. A rövidesen megalakult statisztikai bizottságban azonban már nem kapott helyet. A meghasonlott tudós a Pesti Hírlap szerkesztésében vett részt. Életének utolsó szakaszát a Fővárosi Statisztikai Hivatal alkalmazásában töltötte el. 1876. július 23-án Újpesten halt meg.

Iskolánk 1957-ben, születésének 150. évfordulóján vette fel Fényes Elek nevét, aki életét és vagyonát áldozta azért, hogy elősegítse a magyar statisztika fejlődését. Életművének megismerése, emlékének ápolása iskolai hagyományaink közé tartozik.

 
E-NAPLÓ

E - n a p l ó    BELÉPÉS

 
Pontos idő
 
Naptár
2020. Szeptember
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 

 

Interaktív órarend

 
Budai Középiskola
 
 
Budais fotóalbum
 

 

 
Elsősegély
 

***

"Ha egy napban gondolkodsz, vacsorázz egy jót; ha tíz évben, ültess fát; ha a jövőben, tanítsd a gyerekeket!" (Kínai mondás)

***

 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Figyelem!

 
Hasznos
 

***

"Az embernevelőnek nem az a kötelessége, hogy tévedésektől megóvja, hanem hogy vezesse a tévelygőt, sőt engedje teli serleggel szürcsölni tévedését: ez a tanító bölcsessége. Aki csak kóstolgatja tévedését, soká beéri vele, úgy örvend neki, mint valami szerencsének; de aki egészen kimeríti, annak meg kell ismernie, hacsak nem őrült." (Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei)

***

 
Linkek
 
Számláló
Indulás: 2005-10-25
 

***
"Tárd ki a karjaidat a változásnak, de ne engedd el az értékeidet."

***

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease &#8881; Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!